Националният институт на правосъдието (НИП) обявява, че в Портала за електронно обучение са публикувани четири нови сертификационни курса за самообучение. Те са отворени за свободен достъп и са подходящи за магистрати, съдебни служители и др. представители на професионалната общност.

Темите на курсовете са


1. Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси
2. Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата
3. Разузнаване с използване на открити източници
4. Борба с финансирането на тероризма

След преминаване на всеки курс участниците получават значка за постижение и удостоверение за завършен курс.

Курсовете са разработени от експерти на Базелския институт за управление и са предоставени на НИП в рамките на Меморандума за сътрудничество между двете институции.

Освен новите сертификационни курсове, в Портала за електронно обучение на НИП потребителите могат да намерят:

  • Други самообучителни курсове за свободен достъп
  • Електронни издания със свободен достъп

За въпроси и техническо съдействие:  Янислава Андреева, y.andreeva@nij.bg, 029359136

За повече информация:

Портал за електронно обучение на НИП: e-learning.nij.bg

Skip to content