В периода 7-8 юни 2023г. в Националния институт на правосъдието се проведе обучение на тема „Издаване на европейско удостоверение за наследство – практически проблеми през погледа на националния съдия и през практиката на СЕС“, включено в Каталог + на Европейската мрежа за съдебно обучение.

Целта на събитието е да предостави възможност за дискусия и обмен на професионален опит и добри практики между съдии от България и техни колеги от Италия, Полша, Португалия, Литва и Гърция.

Лекторският екип, включващ съдия Светлана Калинова от ВКС, съдия Вергиния Мичева от СГС и съдия Николай Чакъров от СРС предложи задълбочен преглед на европейските инструменти в областта на наследяването, както и актуална съдебна практика на Съда на ЕС.

Skip to content