В периода 25-27.10.2023г. Националният институт на правосъдието проведе обучение на тема „Преглед на инструментите за международно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси в страните членки на ЕС и трети страни – ЕЗА и процедура по екстрадиция, ЕЗР и искане за правна взаимопомощ, трансфер на осъдени лица, конфискация и замразяване на активи“, включено в Каталог + на Европейската мрежа за съдебно обучение. В обучението участваха 34 магистрати от България, Румъния, Франция, Полша, Португалия и Хърватска.

Семинарът предостави задълбочен преглед на основните инструменти за международно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, както и възможности за дискусия и обмен на професионален опит и добри практики. 

Преподавателският екип включваше съдия Мариета Неделчева, Окръжен съд София, национално лице за контакт за Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, членовете на Мрежата –  съдия Татяна Грозданова от Окръжен съд  София и съдия Светослава Колева от Апелативен съд Варна, както и прокурор Светла Иванова от Окръжна прокуратура Ловеч.

Skip to content