В периода 2 октомври – 9 ноември 2023 г. Институтът за правни инициативи в Централна и Източна Европа (CEELI) ще проведе онлайн курс на тема Съдийска независимост и безпристрастност“. Целта на обучението е да представи основни аспекти на независимостта на съдебната система,  свързани с механизмите, регулиращи конкурсните процедури, образуването, провеждането и финализирането на дисциплинарни производства, възможните форми на външен и вътрешен натиск, както комуникацията с медиите.

Курсът се състои от пет едноседмични модула, всеки от който включва самообучителни ресурси, онлайн форум и дискусия.  Събитието е насочено към съдии и други представители на професионалната общност от Централна и Източна Европа.

Работният език е английски.

За участие в курса е необходима предварителна регистрация в срок до 22 септември 2023 г.

Линк към формуляра за регистрация

Информационна брошура

Skip to content