лого eu
logo_du

На 31.05.2022 г. (вторник) ще бъдат представени разработените в изпълнение на дейност 2 “Развиване на изследователски общности” по проект “НИП – модерна институция за съдебно обучение”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Добро управление” анализи:

  • Анализ на тема “Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по наказателноправни въпроси” и
  • Анализ на практиката на апелативните съдилища в производствата по възобновяване на наказателни дела от тяхна компетентност по силата на ЗИД НПК (Обн., ДВ, бр. 42 от 2015 г.).

Дискусията ще се проведе присъствено в зала 201 на Националния институт на правосъдието на 31 май 2022 г. (вторник) от 10.00 до 16.30 часа и онлайн чрез видеоконферентна връзка.

Заявки за участие в публичното представяне на анализите се подават до 30.05.2022 г. чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес isupo.nij.bg. Желаещите да вземат участие онлайн чрез видеоконферентна връзка ще получат линк на посочените електронни пощи. За участие в присъствена форма на събитието е необходимо потвърждение от страна на НИП.

Командировъчните разходи (пътни, дневни и разходи за хотелско настаняване) на участниците, потвърдили присъствено участие, са за сметка на проекта.

Лице за контакт: Ралица Русева, програмен координатор, тел. 02 9359 128; ел. поща: ruseva@nij.bg.

Skip to content