Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) отправя покана за участие в интерактивни онлайн езикови курсове по английски, френски, италиански, испански и немски език. Те са предназначени за съдии, прокурори и следователи, които желаят да разширят и усъвършенстват уменията си за използване на чужд език в работна среда. Обученията са с практическа насоченост и поставят акцент върху слушането и говоренето на избрания от участниците език. Обученията имат за цел да насърчат активното използване на говорим чужд език чрез комуникация с колеги от други страни членки, както и по-задълбочено разбиране и използване на правната терминология.

Практическа информация

Всеки курс включва 10 едночасови занятия чрез платформата Zoom, по едно всяка седмица. Курсистите ще бъдат разделени в малки групи до 10 участника и ще работят под ръководството на юристи/лингвисти.

За курсовете по английски език се изисква владеене на езика на ниво B1 или B2 от Общата европейска езикова рамка. За курсовете по френски, италиански, испански и немски език се изисква ниво B2.

Срокът за заявяване е 7 април 2023 г. чрез График на обученията в ИСУПО. Одобрените за участие кандидати ще получат детайлна практическа информация от ЕМСО.

График

Десетседмичните курсове започват от първата седмицата на май 2023 г. Всеки езиков курс включва 10 занятия в определен работен ден, съобразно графика по-долу:

ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
9,00—10,00 ч. брюкселско време9,00—10,00 ч. брюкселско време9,00—10,00 ч. брюкселско време9,00—10,00 ч. брюкселско време9,00—10,00 ч. брюкселско време
Английски (B2)Английски (B1)Английски (B2)Английски (B2)Английски (B1)
ID № на събитието в ИСУПО: 3725ID № на събитието в ИСУПО: 3736ID № на събитието в ИСУПО: 3729ID № на събитието в ИСУПО: 3731ID № на събитието в ИСУПО: 3734
Период на провеждане: 08/05 – 10/07/2023Период на провеждане: 02/05 – 04/07/2023Период на провеждане: 03/05 – 05/07/2023Период на провеждане: 04/05 – 06/07/2023Период на провеждане: 05/05 – 07/07/2023
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
11:00—12:00 ч. брюкселско време11:00—12:00 ч. брюкселско време11:00—12:00  ч. брюкселско време11:00—12:00  ч. брюкселско време11:00—12:00 ч. брюкселско време
Испански (B2)Немски (B2)Френски (B2)Италиански (B2)Английски (B2)
ID № на събитието в ИСУПО: 3726ID № на събитието в ИСУПО: 3728ID № на събитието в ИСУПО: 3730ID № на събитието в ИСУПО: 3732ID № на събитието в ИСУПО: 3735
Период на провеждане: 08/05 – 10/07/2023Период на провеждане: 02/05 – 04/07/2023Период на провеждане: 03/05 – 05/07/2023Период на провеждане: 04/05 – 06/07/2023Период на провеждане: 05/05 – 07/07/2023

Лице за контакт: Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати”, телефон: 02 9359 152, ел.поща: k.tzakova@nij.bg

Skip to content