IV. Засилено сътрудничество за качествено и ефективно правосъдие
Специфична цел № 2:
Взаимодействие с организациите и институциите, отговарящи за обучението на други юридически професии за провеждане на междупрофесионално обучение на практикуващите специалисти в областта на правосъдието

Стратегически план за дейността на Националния институт на правосъдието 2023 – 2026 г.

Междупрофесионалното обучение и споделянето на професионален опит между юридическите професии е специфична цел, заложена в приетия стратегически план за дейността на Института през 2023 – 2026 година.

Началото е поставено със създаването на свободнодостъпен Каталог с електронни ресурси в Портала за електронно обучение на НИП, в който всеки регистриран потребител може да намери е-книги, наръчници, помагала и други материали, свързани с развиването на професионалните компетентности на представителите на съдебната система.

Skip to content