ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на ЕК, съвместно с ЕМСО, отправя покана за участие в поредица от 6 уебинара, разглеждащи съдебното изпълнение на ограничителни мерки (санкции) на ЕС.

Работният език на уебинарите е английски с възможност за превод на френски, немски, италиански или испански език.

Целева група на обученията са съдии от всички инстанционни нива, които според националното разпределение на компетентности биха могли да работят по дела, свързани със санкции – граждански, административни и наказателни, като се насърчава участието и на прокурори.

Кандидатите за участие могат да се регистрират директно тук.

Skip to content