ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ВОЙЧЕХ ПОСТУЛСКИ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕВОД  ...
  Де факто Правен свят 24 часа Клуб Z Публикация на американското посолство във фейсбук...
Представляващият ВСС Боян Магдалинчев, председателят на ВАС Георги Чолаков, главният съдебен инспектор Теодора Точкова, министърът...