През 2019 г. Националният институт на правосъдието отбелязва 15 години от дейността си и 25 години съдебно обучение в България. Двата юбилея са отбелязани на 21 октомври 2019 г. с международна конференция на тема „Съдебното обучение: минало, настояще и бъдеще“, в която вземат участие д-р Вохфганг Хойзел, директор на Европейската правна академия, г-н Маркус Брюкнер, генерален секретар на Европейската мрежа за съдебно обучение, директорите на НИП от създаването му до днес – Миглена Тачева, проф. Пенчо Пенев, Драгомир Йорданов, и председателят на Съюза на българските юристи Владислав Славов. На събитието присъстват конституционният съдия Павлина Панова, зам.-председателят на УНИЦЕФ България Саня Саранович, членове на Висшия съдебен съвет, постоянни и временни преподаватели на НИП, други представители на професионалната общност и служители на Института.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев, председателят на ВАС Георги Чолаков, главният съдебен инспектор Теодора Точкова, министърът на правосъдието Данаил Кирилов, заместник главният прокурор Мария Шишкова, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, председатели на апелативни съдилища и представители на посолствата на САЩ, Кралство Нидерландия, Финландия, Германия и Великобритания поздравяват Националния институт на правосъдието.

Директорът на НИП Миглена Тачева изказва благодарност на всички за всеотдайността и положените усилия за изграждането на работещо съдебно обучение в България. Тя посочва, че от създаването си до 2019 г. Институтът е обучил 1044 младши магистрати, а участниците в организираните от него обучения са 64 705. „Постигнатото през годините, посрещнатите предизвикателства и научените уроци  ни дават увереност и вдъхновение да вървим напред – към бъдещето като общ дълг и отговорност“ – отбеляза директорът на Института.

Първият директор на НИП проф. Пенчо Пенев изтъква, че за доброто правосъдие и върховенството на закона са нужни три фактора: добро законодателство, добра и справедлива кадрова политика и висок професионализъм. „Професионализмът като фактор е отговорност на НИП. Само квалифицираният магистрат може да бъде независим. Неквалифицираният магистрат е зависим от своето незнание – не само може да обърка човешки съдби, но и е проводник на външни вмешателства. Създаването на НИП е едно от най-смислените неща, които са се случвали в кариерата ми“, казва той.

Председателят на Съюза на българските юристи Владислав Славов и директорът на Европейското училище по принудително изпълнение  Драгомир Йорданов припомнят първите обучения, организирани от неправителствените организации „Правна инициатива за обучение и развитие“ (ПИОР) и Центъра за обучение на магистрати  (ЦОМ).

Директорът на Академията по европейско право Волфганг Хойзел е категоричен, че съдебното обучение включва не само обучението, организирано в учебните зали, но и създаването на професионални контакти между работещите в съдебните системи в рамките на Европейския съюз. Общо 1736 български магистрати и други практикуващи юристи са участвали в обученията, организирани от Академията от създаването на НИП до 2019 г.

Генералният секретар на Европейската мрежа за съдебно обучение Маркус Брюкнер изтъква успешното и дългогодишно сътрудничество на Европейската мрежа за съдебно обучение с НИП и утвърждаването на Института като ключов фактор в европейското съдебно обучение. Той изказва благодарност на НИП за положените усилия, които през 2018 г. поставят България на трето място сред 39-те членове на ЕМСО по брой обучени магистрати, съдебни служители и обучители в рамките на различните дейности на Мрежата.

Институционалните партньори, допринесли за създаването и утвърждаването на НИП, както и преподавателите на НИП през годините са отличени с юбилейни плакети.

Участниците в конференцията получават и специално издадения за юбилея алманах „15 години Национален институт на правосъдието“. Електронна версия на изданието е на разположение във Виртуалната библиотека на Портала за електронно обучение.

Skip to content