В платформата HELP на Съвета на Европа (СЕ) е публикувана нова актуализирана версия на български...
По инициатива на Националния институт на правосъдието в периода м. юли –  м. октомври 2022 г....
В периода 06-27 юни 2022 г. НИП ще проведе електронно дистанционно обучение на тема „Отпадъци и...
Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Съветът на Европа и Европейският съд по...