В периода 6.02 – 10.03.2023 г. се провежда задължителната текуща квалификация по наказателен процес на прокурори при повишаване от районно на окръжно ниво. Обучението е предназначено за прокурорите от четвърта група и се провежда в смесена форма – през Портала за електронно обучение на НИП и присъствено.

Skip to content