В периода 12.12.2022 – 10.02.2023 г. се провежда курса за задължителна квалификация при преместване и повишаване в административните съдилища.

В курса са включени 40 съдии, които се обучават в смесена форма – през Портала за електронно обучение на НИП и присъствено.

Skip to content