Националният институт на правосъдието осъществява методическа помощ при осъществяването на дейността на съдиите, прокурорите и...