На 19 март 2024 г., в зала 201 на Националният институт на правосъдието съвместно с Департамента на правосъдие на САЩ към Посолството на САЩ в България бе представена темата Съдебна и прокурорска етика пред кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2023-2024 г.

В събитието участваха г-н Атанас Славов, Министър на правосъдието и пазител на държавния печат, Питър Халпърн, Постоянен юридически съветник на Департамента по правосъдие на САЩ за Централна Европа, Старши съдия Дейвид Кембъл от Окръжния съд на САЩ за съдебен район Аризона, федералните прокурори Дженифър Кларк, Заместник-завеждащ отдел “Обществен интегритет”, и Джейкъб Стайнер от отдел “Обществен интегритет” към Департамента по правосъдие на САЩ.

Дискусията бе открита от г-жа Миглена Тачева, която  подчерта значението на обучението по етични въпроси за изграждането на култура на интегритет в съдебната система. В приветствието си г-жа Тачева отбеляза финансовата и експертната подкрепа  на САЩ – чрез Американската агенция за международно развитие и Департамента по правосъдие  за укрепването на върховенството на закона и демократичните институции в България. Г-жа Тачева изказа благодарност на Департамента по правосъдие на САЩ за финансирането на превода на български език на Наръчника за независимост, безпристрастност и почтеност на правосъдната система на Институтa за правна инициатива в Централна и Източна Европа. 

Г-н Питър Халпърн приветства младите курсисти и отбеляза съвместните инициативи с Националния институт на правосъдието, включително и във връзка с превода на наръчника по професионална етика.

Министър Славов благодари за поканата и за ползотворното сътрудничество, като подчерта, че е от изключително значение фактът, че Националният институт на правосъдието поставя акцент върху интегритета и етичното поведение на магистратите в обучението. Той отбеляза, че в юридическите факултети не се изучават етичните принципи на поведение, което е изключително важно за формирането на ценностен подход и отношение към правото. Важно е, че НИП запълва тази празнина успешно. Министър Славов изрази надежда курсистите да упражняват достойно професиите съдия, прокурор и следовател.

Дейвид Кембъл е федерален съдия на САЩ за съдебен район Аризона и председател на Комисията на съдилищата на САЩ по международни съдебни отношения. В изложението си съдия Кембъл представи етичните принципи и норми, които федералният съдия е длъжен да спазва. Той акцентира върху това, че съдията трябва да бъде смел, почтен и безпристрастен, да спазва закона, както и че справедливите съдебни решения насърчават среда на икономическо развитие и растеж.

Презентация за етичното поведение на прокурорите бе представена от федералните прокурори Дженифър Кларк и Джейкъб Стайнер, които представиха задълженията на федералните прокурори и акцентираха върху тяхната задача да осигурят възможност на справедливостта да възтържествува. Те се спряха на етичните принципи и норми, регламентиращи поведението на прокурора и принципите на федералната прокуратура.

След изложенията бе дадена възможност на аудиторията да задава въпроси. Министър Славов постави въпрос относно независимостта на съдията в САЩ с оглед процедурата за назначаването на федералните съдии. Съдия Кембъл отговори на поставения въпрос, като разказа той как е бил назначен на поста, който заема и какви са гаранциите за неговата независимост. Младшите магистрати поставиха въпроси, свързано с избора и назначението на федералните прокурори, както и с приложението на етичните принципи по отношение на съдебните заседатели,  участието на съдиите в неправителствени организации и други.

Срещата бе закрита от г-жа Тачева, която в заключение подчерта, че и извън работното място, и съдебната зала съдията, прокурорът и следователят продължават да бъдат магистрати и дължат поведение, което трябва да съответства на етичните принципи и норми.

Г-жа Тачева връчи почетния знак на НИП на съдия Дейвид Кембъл, прокурор Дженифър Кларк, прокурор Джейкъб Стайнер и г-н Питър Халпърн.

Skip to content