Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на един постоянен преподавател по наказателно право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение  на кандидатите за младши съдии,  випуск 2024/2025 г. Условията за кандидатстване в процедурата и изискванията към кандидатите са съгласно заповед на директора на НИП № РД-11-30/22.05.2024 г. на директора на НИП.

Skip to content