На 19 април 2024 г. от 10.00 – 12.30 ч., в зала 201 на Националния институт на правосъдието съдия Александър Арабаджиев от Съда на Европейския съюз ще проведе мастър клас на тема „Правото на ЕС и националните съдилища: националният съдия – съдия на Европейския съюз“. Ще бъде представен и анализ на преюдициалните запитвания, отправени от конституционни съдилища на държавите членки, изготвен от съдия Арабаджиев.

Предвидена е възможност за онлайн участие през ZOOM. Желаещите да участват могат да подадат заявка чрез системата ИСУПО на следния линк https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1909 в срок до 17.04.2024 г. Потвърдилите участие чрез видеоконферентна връзка ще получат линк на посочените електронни пощи.

Лице за контакт: Емил Георгиев, старши експерт, тел: 02 9359 103, e.georgiev@nij.bg

Дневен ред

Skip to content