В периода 24-27 ноември 2022 г. с поредица от обучителни дейности с участието на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека, Националният институт на правосъдието отбелязва 30-годишнината от присъединяването на България към Европейската конвенция за правата на човека.

На 24 ноември 2022 г. в зала 201 на НИП се проведе среща-дискусия в хибриден формат на тема “Актуална практика на Европейския съд по правата на човека”, в която се включиха над 100 съдии, прокурори, следователи, кандидати за младши магистрати и съдебни помощници. Събитието бе открито от директора на Института, г-жа Миглена Тачева, която връчи златна Темида на съдия Грозев в знак на благодарност и признателност. 

На 25 ноември 2022 г. се състоя дискусия на съдия Грозев със съдии по наказателни дела от Върховния касационен съд, Софийския апелативен съд, Софийския градски съд, Софийския окръжен съд и Софийския районен съд, на която се обсъди актуалната практика на Европейския съд по правата на човека по наказателноправни въпроси. Събитието бе открито от съдия Галина Захарова, председател на Върховния касационен съд и инициатор на дискусията.

В периода 26-27 ноември НИП организира зонално обучение на административни съдии на тема „Забраната за дискриминация по чл.14 ЕКПЧ в контекста на правото на личен и семеен живот“. Съдия Грозев ще участва в събитието, като представи основополагащи решения на Европейския съд по правата на човека относно забрана на дискриминацията при упражняване правото на личен и семеен живот. 

Skip to content