На 27 юни 2024 г. от 10.00 – 13.00 ч. Националният институт на правосъдието ще проведе уебинар на тема „Военни престъпления съгласно международното наказателно право и съдебна практика“. Лектор е Татяна Бъчварова, международно признат експерт в областта на международното наказателно правосъдие, хуманитарното право и защитата на правата на човека. Г-жа Бъчварова е командирован експерт на Националния институт на правосъдието в Службата на Главния прокурор при Международния наказателен съд от 12 септември 2022 г.

Уебинарът ще обхване темите, свързани с военните престъпления и международното хуманитарно право, вкл. основни източници на международното хуманитарно право, понятие за въоръжени конфликти и видове, военните престъпления съгласно чл. 8 от Римския статут, вкл. сравнение със и разграничение от другите основни международни престъпления по Римския статут (геноцид, престъпления срещу човечеството и агресия); категории и видове съставомерни елементи на военните престъпления по чл. 8 от Римския статут; категории военни престъпления: военни престъпления, извършени по време на международен конфликт, и военни престъпления, извършени по време на не-международен военен конфликт, разграничение. Г-жа Бъчварова ще разгледа международната съдебна практика, с акцент върху съдебна практика на Международния наказателен съд и на международните трибунали за бивша Югославия и Руанда, както и стадиите и спецификите на процеса пред Международния наказателен съд, вкл. юрисдикция, основни принципи, видове наказания. 

Уебинарът е предназначен за съдии и прокурори. Желаещите да участват в него следва да подадат заявка в срок до 24.06.2024 г. на следния линк (https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1979)

Лице за контакт: Емил Георгиев, старши експерт, тел. 02 9359103, ел. поща: e.georgiev@nij.bg

Skip to content