Националният институт на правосъдието вече 18 години развива и надгражда въвеждащото обучение на новопостъпилите съдебни...
В периода 28.02 – 17.03.2023 г. се провежда дистанционна част от комбинирано обучение за съдебни...