В периода 28.02 – 17.03.2023 г. се провежда дистанционна част от комбинирано обучение за съдебни...
В периода 14.02 – 14.03.2023 г. се провежда дистанционна част от комбинирано обучение за съдебни...