В периода 28.02 – 17.03.2023 г. се провежда дистанционна част от комбинирано обучение за съдебни служители. Комбинираните обучения предоставят възможност на участниците да работят в различни форми. Първата част на комбинираното обучение се провежда в дистанционна форма, в която акцентите са поставени върху запознаване с основните документи и нормативни актове, относими към работата на съдебните служители.

Обучението е предназначено съдебни служители от ПРБ със стаж до 1 година в съдебната система.

Включването във втората част на обучението „Практическо приложение на основните правила за работа в административната дейност на новоназначени служители в ПРБ“ е задължително с цел осигуряването на умения за системен подход в работата на новоназначените служители.

Лице за контакт:Лилия Димитрова-Зарева, програмен координатор,тел. 02 9359 142; e-mail; l.zareva@nij.bg.

Skip to content