На 4 юни 2024 г. делегация от 37 съдебни служители, които се обучават в Националната съдебна школа, гр. Солун, Гърция посети Националния институт на правосъдието. По време на срещата беше представена българската съдебна система, дейността на Института в областта на обучението на съдебната администрация, както и ролята и функциите на съдебните служители в различни органи на съдебната власт. Посещението се осъществява в рамките на задължителното въвеждащо обучение на съдебните служители, което от началото на настоящата академична година се провежда от Гръцката школа.

Skip to content