Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
20 март 2024 г., Онлайн„Уебинар: Цифровизация в правосъдието“Магистрати и съдебни служители23 февруари 2024 г.
Код в ИСУПО
18-19 април 2024 г., Онлайн„Отговорност на държавата“Магистрати23 февруари 2024 г.
Код в ИСУПО
29-30 април 2024 г., Загреб, Хърватска„Комуникационни умения на съдебните служители“Съдебни служители26 февруари 2024 г.
Код в ИСУПО
2-3 май 2024 г., Рим, Италия„Цифровизация и изкуствен интелект в административното право“Магистрати и съдебни служители23 февруари 2024 г.
Код в ИСУПО
7-8 май 2024 г., Мадрид, Испания„Икономически престъпления: конфискация и възстановяване на активи в ЕС: фокус върху Регламент 2018/1805 от 14 ноември 2018 г.”Магистрати26 февруари 2024 г.
Код в ИСУПО
14-15 май 2024 г., Лисабон, Португалия„Киберпрестъпления и електронни доказателства” (въвеждащо обучение)Магистрати26 февруари 2024 г.
Код в ИСУПО
16-17 май 2024 г., Краков, Полша„Антисемитизъм и престъпления от омраза”Магистрати и съдебни служители26 февруари 2024 г.
Код в ИСУПО
27-31 май 2024 г., Рим, Италия„Лятно училище: Езиково обучение в областта на права на човека” (английски и френски език, ниво B1/B2)Младши магистрати26 февруари 2024 г.
Код в ИСУПО
27-29 май 2024 г., Страсбург, Франция„Права на човека и достъп до правосъдие”Магистрати26 февруари 2024 г.
Код в ИСУПО

Изискване към участниците е да владеят работния език на семинара. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лицa за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content