Във връзка с избирането на допълнителен брой съдебни заседатели към съдилищата в страната Националният институт...
С изменението на Закона за съдебната власт от 2016 г. на Националния институт на правосъдието,...