На 31.05.2022 г. (вторник) ще бъдат представени разработените в изпълнение на дейност 2 “Развиване на...
Над 35 представители на професионалната общност – съдии и съдебни помощници се включиха в проведеното...
На 26.05.2022 г. (четвъртък) ще бъде представен анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят...
Над 40 представители на професионалната общност – административни ръководители на органи на съдебната власт, съдии,...