В периода 24 – 26.02.2023 г. в гр. Сандански се провежда обучение “Прекратяване на служебните...
Националният институт на правосъдието организира обучение по проблемите на поведенческия анализ при целенасоченото водене на...
Стандартите за съдебно обучение са модерен инструмент за стратегическо планиране на обучителната дейност, който се...