Целта на програмата е да структурира познанията на деловодителите за основните дейности, свързани с наказателни...
Целта на програмата е да даде на деловодителите обща представа за работата по граждански дела....