На 27 юни 2023 г. в Националния институт на правосъдието ще бъде представена книгата на първия директор на НИП в периода 2004-2011 г. проф. д-р Пенчо Пенев „Съдебната власт – перспектива на българския модел“. Събитието е част от поредица инициативи, с които Институтът отбелязва 20 години от създаването си.

С натрупания професионален опит като съдия от кариерата, депутат в Седмото Велико Народно събрание, участвал в изработването  и приемането на Конституцията, министър на правосъдието и на вътрешните работи, конституционен съдия, професорът по конституционно право Пенчо Пенев  изчерпателно разглежда проблемите в съдебната власт, като търси разрешение на много от поставените въпроси в отношенията между съдебната, законодателната и изпълнителната власт.

В най-новата си книга проф. Пенев обосновава необходимите промени в Конституцията и законите, свързани с устройството и функционирането на съдебната власт и предлага работещи решения, в унисон с българската правна традиция и добрите европейски практики.

 „С благодарност, признателност и уважение към първия директор на НИП проф. Пенчо Пенев посвещаваме тази книга на съдебните обучители, на преминалите и бъдещите випуски на НИП младши магистрати, на всички съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, с които работим заедно за утвърждаване на върховенството на правото“ – подчертава директорът на Института Миглена Тачева в предговора на книгата.

Тези, които желаят да се включат в представянето на книгата онлайн, могат да го направят през ZOOM на линк: https://zoom.us/j/94664512870?pwd=RFRVK1BlZUhTZ0hqbjdZY1J0VjIzdz09

Skip to content