Европейският институт по публична администрация (EIPA) в консорциум с ICF изпълняват проект за разработване на поредица от електронни – дистанционни курсове (наричани „e-Capsules“). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия.

Eлектронните капсули ще обхващат всички области на правото на ЕС – наказателно право, гражданско право и основни права и ще се провеждат във формат на кратки, актуални, тясно фокусирани електронни обучения, които да отговарят на нуждите от обучение на специалистите в областта на правосъдието в 27-те държави-членки на ЕС.  

Вашите отговори са важни за разработването на електронните модули за обучение в рамките на проекта и ще бъдат взети под внимание в Стратегията за съдебно обучение на ЕК. Проучването се провежда на английски език и участието в него отнема приблизително 10 мин.

Може да попълните онлайн анкетата до 13 октомври 2023 г.: https://eipa.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=UAaeZi1152sECHrPeIW9eQ%3D%3D

Skip to content