Проектът “Съдействие за прилагането на европейското право в България” (2000-2001) бе първият, насочен към създаване...
Проектът “Съдействие за прилагането на европейското право в България” (2000-2001) бе първият, насочен към създаване...
Сътрудничеството продължи с проекта “Съдействие на българската съдебна власт. Продължаващо обучение по европейско право и...
В рамките на предприсъединителната програма МАТРА на холандското правителство,  НИП участва в проекта “Гражданското общество...