Проектът “Съдействие за прилагането на европейското право в България” (2000-2001) бе първият, насочен към създаване на програма за системно обучение на българските магистрати по европейско право. Партньори по проекта бяха Асър Институт, Хага, Холандският хелзинкски комитет и Центърът за съдебно обучение, а от българска страна Центърът за обучение на магистрати (понастоящем НИП). Проведени бяха обучения на обучители и  семинари “Основи на европейското право” за магистрати от петте апелативни района на България.

 
Сътрудничеството продължи с проекта “Съдействие на българската съдебна власт. Продължаващо обучение по европейско право и практика” (2002-2003). Темите “Право на интелектуалната собственост в ЕС” и “Съдебно и полицейско сътрудничество по наказателни и граждански въпроси” бяха разработени както под формата на обучение на обучители, така и като семинари за заинтересованите магистрати. Семинари по тези теми, както и по темата “Основи на европейското право”, продължават да се организират и понастоящем от НИП.     
 
В рамките на предприсъединителната програма МАТРА на холандското правителство,  НИП участва в проекта “Гражданското общество в подкрепа на стабилната българска политика за гаранции на човешките права” (2003-2006). Той се осъществи в партньорство с Министерството на правосъдието, Фондация “Български адвокати за правата на човека” и Холандския институт за правата на човека в Университета в Утрехт, Холандия. Лектори бяха както утвърдени европейски учени и практици, така и български магистрати и адвокати. Проектът включи изследвания за съответствието на българското законодателство с ЕКПЧ и практиката на Европейския съд по правата на човека и обучение на магистрати по няколко специализирани теми.
 

Проектът “Създаване на документационен център по право на ЕС за съдебната система” (2006-2008) целеше укрепване на институционалния капацитет на НИП и неговия Учебно-информационен център за осигуряването на качествено обучение по право на ЕС на магистратите. Партньори по този проект бяха Холандският Хелзинкски комитет, Асер Институт Хага и НИП. В рамките на проекта бяха осъществени дейности за осигуряване на пряк, бърз и лесен достъп до релевантна информация относно законодателството и практиката на ЕС, подходящо обучение на магистрати-преподаватели по право на ЕС към НИП и на персонала на информационния център. Бенефициенти по проекта бяха младшите магистрати, всички действащи магистрати и съдебни служители, съсловните организации и съдебната система като цяло.

 

www.minbuza.nl/en/europeancooperation/subsidies,The-Matra-Programme.html/

Skip to content