Сътрудничеството продължи с проекта “Съдействие на българската съдебна власт. Продължаващо обучение по европейско право и практика” (2002-2003). Темите “Право на интелектуалната собственост в ЕС” и “Съдебно и полицейско сътрудничество по наказателни и граждански въпроси” бяха разработени както под формата на обучение на обучители, така и като семинари за заинтересованите магистрати. Семинари по тези теми, както и по темата “Основи на европейското право”, продължават да се организират и понастоящем от НИП. 

Skip to content