В рамките на продължениетo на проектa «Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието», осъществяван с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм, през м. април – юли 2015 г. ще бъдат проведени поредица от обучения, посветени на Европейската конвенция за защита на правата на човека. Международни екипи от експерти на Съвета на Европа и български магистрати ще участват в лекторския състав на обученията. Семинарите са предназначени за съдии, прокурори, следователи, съдебни помощници и други експерти, които подлежат на обучение от НИП съгласно Закона за съдебната власт.

1.    Обучение на тема „Международно право, национално право и ЕКПЧ”

Дата и място: 12 – 14 май 2015 г. , гр. Сливен, хотел “Национал палас”
Лектори:     Божидар Джамбазов, прокурор, командирован във Върховна касационна прокуратура, Аглика Адамова, съдия в Административен съд София -град, Тибо Фльори Граф, експерт към Съвета на Европа
Аудитория: 30 участника
Лице за контакт: Нина Димова – 02/9359143
Срок за подаване на заявки: 20.04.2015 г.

2.    Работна среща по права на човека

Дата и място: 19-21 май 2015 г., гр. Правец, хотел РИУ Правец
Лектори:     Павлина Панова, заместник на председателя на Върховния касационен съд и председател на Наказателната колегия, български експерт, международен експерт към Съвета на Европа
Аудитория: 30 участника
Лице за контакт: Марта Иванова – 02/9359007
Срок за подаване на заявки: 30.04.2015 г.

 

 
3.    Обучение на тема „Системното място на ЕКПЧ в българската правна рамка. Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за защита. Прилагане на съдебната практика на ЕСПЧ в ежедневната практика на националните съдилища в гражданското и административното производство.”

Дата и място: 26 – 28 май 2015 г. , к.к. Албена, хотел “Фламинго”
Лектори:     международен експерт към Съвета на Европа, Искра Александрова, съдия във Върховния административен съд
Аудитория: 30 участника
Лице за контакт: Димитър Митев– 02/9359163
Срок за подаване на заявки: 30.04.2015 г.

4.    Обучение на тема „Правото на свобода на придвижване – взаимодействие между Правото на ЕС и Протокол №4 към ЕКПЧ”

Дата и място: 3-5 юни 2015 г. , гр. Благоевград, хотел “Езерец”
Лектори:     Красимира Костова, съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, Тибо Фльори Граф, експерт към Съвета на Европа
Аудитория: 30 участника
Лице за контакт: Димитър Митев – 02/9359163
Срок за подаване на заявки: 30.04.2015 г.

 

 
5.    Обучение на тема „Гаранции за защита от дискриминация (чл.14 ЕКПЧ и Протокол № 12 към Конвенцията)”

Дата и място: 17-19 юни 2015 г., с. Арбанаси, “Рачев Хотел Резиденс Арбанаси”
Лектори:    международен експерт към Съвета на Европа, български магистрати
Аудитория: 30 участника
Лице за контакт: Ралица Русева – 02/9359128
Срок за подаване на заявки: 30.04.2015 г.

6.    Обучение на тема „Условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и механизмите на ЗОДОВ като ефективно правно средство за защита в светлината на чл.13 от ЕКПЧ. Материалноправен и процесуален аспект на чл.3 от Конвенцията (забрана за изтезания, нечовешко или унизително отнасяне или наказание)”

Дата и място: 24-26 юни 2015 г. , гр. София, Бест Уестърн Хотел Експо
Лектори:     Здравка Калайджиева, съдия в Европейския съд по правата на човека (2008-2015), Таня Куцарова, съдия във Върховния административен съд, международен експерт към Съвета на Европа
Аудитория: 25 участника
Лице за контакт: Димитър Митев– 02/9359163
Срок за подаване на заявки: 30.04.2015 г.

 

 
7.    Обучение на тема „Системното място на ЕКПЧ в българската правна рамка. Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за защита. Прилагане на съдебната практика на ЕСПЧ в ежедневната практика на националните съдилища в наказателното производство.”

Дата и място: 8-10 юли 2015 г. , гр. София, Бест Уестърн Хотел Експо
Лектори:     Павлина Панова, заместник на председателя на Върховния касационен съд и председател на Наказателната колегия, международен експерт към Съвета на Европа
Аудитория: 25 участника
Лице за контакт: Димитър Митев– 02/9359163
Срок за подаване на заявки: 30.04.2015 г.

Skip to content