На 20 и 21 юни 2023 г. Националният институт на правосъдието проведе обучение за обучители...
Норвежки Финансов Механизъм Програмна област 31 Проект  “Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по...
    Успешно  приключила  дейност  1.1 „Обучение на обучители” , осъществена в рамките на проект...