Доклад за резултатите от учебно посещение в Голямата камара на ЕСПЧ, Страсбург, Франция, проведено в периода 16-20.09.2013 г.

Доклад за резултатите от учебно посещение в Голямата камара на ЕСПЧ, Страсбург, Франция, проведено в периода 25-29.11.2013 г.

 

Доклад за резултатите от учебно посещение в Норвегия, проведено в периода 26 – 31.05.2014г.

 

 

Доклад за резултатите от учебно посещение в Голямата камара на ЕСПЧ, Страсбург, Франция, проведено в периода 07-11.12.2014г.

 

Доклад за резултатите от Учебно посещение в Съвета на Европа и Европейския съд по  правата на човека, 30 март – 3 април 2015 г., Страсбург, Франция

Доклад от Учебно посещение до ЕСПЧ, проведено в периода 9-12 януари 2017 г. и организирано в рамките на проект “Партньорство за обучение в областта на защитата на човешките права чрез учебно посещение до ЕСПЧ”, Фонд за двустранни отношения по Програма BG на НФМ 2009-2014.

 

Skip to content