ВТОРИ ФОРУМ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И ПРАВА НА ЧОВЕКА

20 – 22 април 2015 г., София

Форумът за правосъдие и права на човека се организира в рамките на проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно Договор № 93-00-42/20.02.2013 г.
Форумът цели да осигури платформа за обмяна на опит и идеи за защита правата на човека, изграждане на устойчива мрежа за обмен в областта на правата на човека, както и да отговори на нуждите на съдебната система да е информирана и запозната с най-новите развития в юриспруденцията и практиката по закрилата на правата на човека.
Вторият годишен Форум ще разгледа нови тенденции в закрилата на правата на човека в наказателен и граждански аспект, защита срещу дискриминация, както и взаимодействието между международното право за закрила правата на човека и международното хуманитарно право. Ще бъде разгледано и взаимодействието между правото на Европейския съюз, по-специално Хартата на основните права, и Европейската конвенция за правата на човека.
Във Форума ще вземат участие чуждестранни и български лектори, уважавани специалисти в съответните области, както и европейски магистрати, заявили желание за участие чрез Европейската мрежа за съдебно обучение.

За повече информация:

Диляна Маркова,  Координатор на проекта
е-мейл: d.markova@nij.bg

Втори Форум: Програма

Първи форум за правосъдие и права на човека      

Skip to content