Уважаеми магистрати, В рамките на безвъзмездната помощ по Норвежкия финансов механизъм, Националният институт на правосъдието...
1. Прессъобщение 19.03.2013 2. Прессъобщение 15.07.2013 3. Прессъобщение 3.12.2013 4. План за информация и публичност...
    Общи условия към договор за безвъзмездна помощ – НФМ 2009-2014