ДЕЙНОСТ 10     ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ ОТ ВИСШИТЕ СЪДЕБНИ ИНСТАНЦИИ...
 ДЕЙНОСТ 8 ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЪДИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА...