ДЕЙНОСТ 10

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ ОТ ВИСШИТЕ СЪДЕБНИ ИНСТАНЦИИ И ВЪРХОВНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ПО ПРОЕКТКОМПЛЕКСНА И УСТОЙЧИВА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ, В КОНТЕКСТА НА ПЪЛНОПРАВНОТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" 

 

В изпълнение на дейност 10 по проекта на НИПSkip to content