05.03.2015   Приключи изпълнението на Дейност 5 "Провеждане на чуждоезикови обучения за магистрати...
     17.09.2013   ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩО 500 МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗАПОЧНА ПО...