17.09.2013

 

ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩО 500 МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗАПОЧНА ПО ПРОЕКТ "КОМПЕТЕНТНА СЪДЕБНА СИСТЕМА И ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ЕФЕКТИВНОСТТА В ПРАВОРАЗДАВАНЕТО ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ"  

 

На 9 септември 2013 г. започна чуждоезиковото обучение по английски, немски, френски и испански език на общо 500 магистрати и съдебни служители в 20 града в страната. Обучението се финансира в рамките на проект „Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение” по договор № К11-24-1/02.04.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Курсът е с продължителност 4 месеца. Занятията са за напреднали като групите са за нива В2, С1 според европейския стандарт за класификация, както и юридически чужд език. Всички участници бяха класирани съгласно Методиката за подбор на магистрати и съдебни служители за обученията, изготвена за целите на проекта.    

 

 

===================================================================================================================

 

02.09.2013

 

Списъци на участниците в чуждоезиковите обучения в градовете:  БЛАГОЕВГРАД – БУРГАС – ВАРНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ВИДИН – ВРАЦА – ГАБРОВО – ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ДОБРИЧ – ЛОВЕЧ – ПАЗАРДЖИК – ПЛЕВЕН – ПЛОВДИВ – РУСЕ – СЛИВЕН – СМОЛЯН – СОФИЯ – СТАРА ЗАГОРА – ЧЕРВЕН БРЯГ – ШУМЕН

 
Класираните магистрати и съдебни служители по процедурата за попълване на свободни места следва да изпратят до 04.09.2013 г. Декларация – потвърждение за участие в обучението, сканирана, по електронна поща на v.daskalova@nij.bg или на факс № 02 9359 101


 

===================================================================================================================

 

29.08.2013

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

Във връзка с многократни запитвания от различни участници с молба началната дата от 02 септември 2013 г. да се измести с една седмица по-късно, поради отпуски и отсъствия, чуждоезиковото обучение ще започне, както следва:

– групи в понеделник и сряда – начало 09.09.2013 г.
– групи във вторник и четвъртък – начало 10.09.2013 г.
– групи в сряда и петък – начало 11.09.2013 г.
– групи в събота – начало 14.09.2013 г.

Крайното класиране и списъците с участниците по градове ще бъдат обявени на страницата на НИП в интернет в раздел „Обучения по ОПАК”, подраздел „Чуждоезикови обучения” в срок до 02 септември 2013 г. (понеделник).

Класираните участници изпращат писмено потвърждение/декларация за участие в обучението до 03 септември 2013 г., по електронна поща на:

s.keremidchiev@nij.bg (за магистрати) и

v.tourmakov@nij.bg (за съдебни служители)

 

===================================================================================================================

 

31.07.2013 г.

 

СПИСЪЦИ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ (СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДЯЩ ТЕСТ) В:  БЛАГОЕВГРАД – БУРГАС –ВАРНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ГАБРОВО – ПЛОВДИВ – СОФИЯ – СТАРА ЗАГОРА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА МАГИСТРАТИ В ГРАДОВЕТЕ БУРГАС, ВАРНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛОВДИВ, СОФИЯ, СЛИВЕН

Заявление за магистрати

Списък с лицата за контакт от Училища Европа”

 

 ===================================================================================================================

 

 

23.07.2013 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Всички магистрати и съдебни служители, които са участвали по предишната процедура за чуждоезиково обучение –подали са заявки, явили са се на входящия тест и са издържали теста за съответното ниво на владеене на чужд език НЕ подават за новата процедура заявки.

На 29.07.2013 г. ще приключи новата процедура за набиране на магистрати за чуждоезиково обучение с цел запълване на квотата за магистрати в градовете: БЛАГОЕВГРАД, БУРГАС, ВАРНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, ПЛОВДИВ, СОФИЯ  и СТАРА ЗАГОРА.

Крайното класиране с всички участници за горепосочените градове ще бъде обявено на интернет страницата на НИП в раздел „Обучения по ОПАК”, подраздел „Чуждоезикови обучения” в срок до  31 юли 2013 г. (сряда). 

===================================================================================================================

 

 

22.07.2013 г.

Чуждоезикови обучения за магистрати (втора процедура за конкретни градове) – Обявление – Заявление за магистрати 

===================================================================================================================

 

 

18.07.2013 

 

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВИТЕ ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТОЯЩОТО ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ГРАДОВЕ, ВИ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ ПРИ НЕЗАПЪЛВАНЕ НА КВОТАТА ЗА МАГИСТРАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ГРАДОВЕ: 

·         БЛАГОЕВГРАД
·         БУРГАС
·         ВАРНА
·         ВЕЛИКО ТЪРНОВО
·         ГАБРОВО
·         ПЛОВДИВ
·         СОФИЯ
·         СТАРА ЗАГОРА,

СЕ ПРЕДВИЖДА ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ.
 
СРОКЪТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕ БЪДЕ ОТ 22 ДО 29 ЮЛИ 2013 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.
 
С ЦЕЛ ПО-БЪРЗО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЗАЯВЛЕНИЯТА ЩЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ЕДНОВРЕМЕННО ДО НИП И ДО ИЗПЪЛНИТЕЛЯ („ЦЕБО 99” ООД – 
УЧИЛИЩА ЕВРОПА”) ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. 

СЛЕД ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА В СЪЩИЯ ПЕРИОД ДА ПРЕМИНАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ВХОДЯЩ ТЕСТ, КАТО СЕ СВЪРЖАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО С КООРДИНАТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ЕВРОПА” В СЪОТВЕТНИТЕ ГРАДОВЕ.
 
ОФИЦИАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НОВАТА ПРОЦЕДУРА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО НА 22 ЮЛИ 2013 Г.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ОБУЧАТ ОБЩО 500 ДУШИ ЗА СТРАНАТА, ОТ КОИТО 350 МАГИСТРАТИ И 150 СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.
 ===================================================================================================================

 

 

12.07.2013

 

СПИСЪЦИ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ (СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДЯЩ ТЕСТ) В: ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ВИДИН– ВРАЦА – ДОБРИЧ – ЛОВЕЧ – ПАЗАРДЖИК – ПЛЕВЕН – РУСЕ – СЛИВЕН – СМОЛЯН – ЧЕРВЕН БРЯГ – ШУМЕН 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

 

===================================================================================================================

 

11.07.2013

 

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВИТЕ ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТОЯЩОТО ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ГРАДОВЕ, ВИ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ДОПУСНАТИ МАГИСТРАТИ, ВКЛ. РЕЗЕРВИТЕ ОТ ДОЛУИЗБРОЕНИТЕ ГРАДОВЕ, КОИТО НЕ СА СЕ ЯВИЛИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ПИСМЕН ВХОДЯЩ ТЕСТ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ГО НАПРАВЯТ, КАТО ЗА ЦЕЛТА В ПЕРИОДА 12 -19 ЮЛИ 2013 Г. ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖАТ С КООРДИНАТОРИТЕ НА УЧЕБНИТЕ БАЗИ НА УЧИЛИЩА ЕВРОПА” ЗА СЛЕДНИТЕ ГРАДОВЕ:

 


• БЛАГОЕВГРАД
• БУРГАС
• ВАРНА
• ВЕЛИКО ТЪРНОВО
• ГАБРОВО
• ПЛОВДИВ
• СОФИЯ  
• СТАРА ЗАГОРА

ЗА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ГРАДОВЕ ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНАТА МЕТОДИКА И ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА НИП НА 23 ЮЛИ 2013 Г., ВТОРНИК.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ОБУЧАТ ОБЩО 500 ДУШИ ЗА СТРАНАТА, ОТ КОИТО 350 МАГИСТРАТИ И 150 СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.

 

 

===================================================================================================================

 

28.06.2013

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВИТЕ ОБУЧЕНИЯ ВИ НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ, ВКЛ. РЕЗЕРВИТЕ КЪМ ВСЕКИ СПИСЪК, ТРЯБВА ДА ПРЕМИНАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПИСМЕН ВХОДЯЩ ТЕСТ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ОТ 70 мин. СПИСЪЦИТЕ С КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В СРОКА, ПОСОЧЕН ВЪВ ВАЖНАТА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ВСЕКИ СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ.

 

 

===================================================================================================================

 

26.06.2013

 

 

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДЯЩИ ТЕСТОВЕ В:  БЛАГОЕВГРАД – БУРГАС – ВАРНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –ВИДИН – ВРАЦА – ГАБРОВО – ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ДОБРИЧ – ЛОВЕЧ – ПАЗАРДЖИК – ПЛЕВЕН – ПЛОВДИВ – РУСЕ –СЛИВЕН – СМОЛЯН – СОФИЯ – СТАРА ЗАГОРА – ЧЕРВЕН БРЯГ – ШУМЕН

 

 

===================================================================================================================

 

 

25.06.2013

 

СПИСЪЦИ С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В:  БЛАГОЕВГРАД – БУРГАС – ВАРНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ВИДИН – ВРАЦА– ГАБРОВО – ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ДОБРИЧ – ЛОВЕЧ – ПАЗАРДЖИК – ПЛЕВЕН – ПЛОВДИВ – РУСЕ – СЛИВЕН –СМОЛЯН – СОФИЯ – СТАРА ЗАГОРА – ЧЕРВЕН БРЯГ – ШУМЕН – МОНТАНА – НОВИ ПАЗАР – ПРОВАДИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВИТЕ ОБУЧЕНИЯ ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ НИТО ЗА САМООЦЕНКАТА НА КАНДИДАТИТЕ ОТНОСНО ПОСОЧЕНОТО НИВО ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК, НИТО ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ВХОДЯЩ ТЕСТ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЛЕД РЕЗУЛТАТИТЕ СЕ УСТАНОВИ ПО-НИСКО НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИЯ ЕЗИК, КАНДИДАТЪТ ОТПАДА (АКО Е ЗАЯВИЛ УЧАСТИЕ ЗА КУРСОВЕ ЗА НИВО В2) ИЛИ АВТОМАТИЧНО ПРЕМИНАВА В СЪОТВЕТНОТО НИВО СЪГЛАСНО ТЕСТА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИ ПО МЕТОДИКАТА ЗА ПОДБОР НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ.

 

 

===================================================================================================================

 

 

21.06.2013

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВИТЕ ОБУЧЕНИЯ ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ СПИСЪЦИТЕ С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 25 ЮНИ 2013 г. (вторник).
 Очаквайте графиците за провеждане на входящите тестове.

 

 

===================================================================================================================

 

03.06.2013

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВИТЕ ОБУЧЕНИЯ ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ СРОКЪТ ЗА
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 17 ЮНИ 2013 Г. 
(понеделник)

 

Списъците с класираните кандидати ще бъдат обявени в срок до 21 юни 2013 г. (петък).

 

Лице за контакт за магистрати: Станимир Керемидчиев

Телефон: 02 9359 120, факс: 02 9359 101, eл. поща: s.keremidchiev@nij.bg

 

Лице за контакт за съдебни служители: Велин Турмаков

Телефон: 02 9359 135, факс: 02 9359 101, ел. поща: v.tourmakov@nij.bg

 

===================================================================================================================

 

13.05.2013

 

Чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители – Обявление – Заявление за магистрати – Заявление за съдебни служители

 

График на курсовете: Бургас – Благоевград – Варна – Видин – Враца – Велико Търново – Габрово – Горна Оряховица – Добрич – Ловеч – Монтана – Нови пазар – Пазарджик – Плевен – Пловдив – Провадия – Русе – Сливен –София – Смолян – Стара Загора – Червен Бряг – Шумен

 

Практическа информация за обученията 

 

 

===================================================================================================================

 

 

10.05.2013 

 
На 25 април 2013 г. стартира изпълнението на Дейност 7 "Провеждане на чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители" с подписване на договор между Националния институт на правосъдието и изпълнителя на поръчката "ЦЕБО-99" ООД, който е представител на търговската марка за регион София на веригата "Училища Европа".


 
На 10.05.2013 г. се състоя отгриваща среща, на която присъстваха представители на изпълнителя и членове на екипа за организация и управление на проекта.

Skip to content