05.03.2015

 

Приключи изпълнението на Дейност 5 "Провеждане на чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители"

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2014

 

Пожелаваме на всички участници в чуждоезиковите обучения здраве и успешна учебна година.

 

 

 

09.09.2014

 

Списъци на участниците в чуждоезиковите обучения в градовете: БЛАГОЕВГРАДБУРГАСВАРНАВЕЛИКО ТЪРНОВОВИДИНВРАЦАГАБРОВОГОРНА ОРЯХОВИЦАДОБРИЧЛОВЕЧПАЗАРДЖИКПЛЕВЕНПЛОВДИВ РУСЕСМОЛЯНСОФИЯСТАРА ЗАГОРАШУМЕН

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

 

04.09.2014

 

СПИСЪЦИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ (СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДЯЩ ТЕСТ) В ГРАДОВЕТЕ: БЛАГОЕВГРАДБУРГАСВАРНАВЕЛИКО ТЪРНОВОВИДИНВРАЦАПАЗАРДЖИКПЛЕВЕНПЛОВДИВРУСЕСОФИЯСТАРА ЗАГОРА

 

 

Декларация / потвърждение

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

 

28.08.2014

 

СПИСЪЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ В ГРАДОВЕТЕ: БЛАГОЕВГРАДБУРГАСВАРНАВЕЛИКО ТЪРНОВОВИДИНВРАЦАГАБРОВО ГОРНА ОРЯХОВИЦАДОБРИЧЛОВЕЧ  ПАЗАРДЖИКПЛЕВЕНПЛОВДИВРУСЕСЛИВЕН СМОЛЯН СОФИЯСТАРА ЗАГОРАШУМЕН

 

 

Декларация / потвърждение

 

Skip to content