17.09.2019

 

Уважаеми госпожи и господа,

  

Във връзка с налични 5 свободни места за присъствени чуждоезикови курсове в изпълнение на проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), обявяваме, че считано от 1 октомври 2019 г. се сформира нова група по английски език с юридическа терминология за гр. София (код: 2-СО-АН-Ю-Г2) с изпълнител „ЦЕБО-99” ООД – „Училища ЕВРОПА”.

 

Целевата група на курса са младши магистрати от Випуск 2018/2019 на Националния институт на правосъдието.

 

Курсът е с общ хорариум от 36 учебни часа и ще се провежда в гр. София, ул. “Княз Борис І” № 135, етаж 3, в дните вторник и четвъртък от 17,30 до 19,30 часа.

 

Участниците в новата група ще бъдат поканени лично по имейл. Списъците на класираните кандидати ще бъдат публикувани до 27.09.2019 г., петък.

 

Поради силно ограничения брой места молим поканените, които проявяват интерес, да потвърдят участие не по-късно от 25 септември 2019 г. (сряда) чрез следната електронна форма:

 

https://forms.gle/x5wyohcXPagyz6Y27

  

Ако кандидатите са повече от определените места в курса, НИП си запазва правото да извърши класиране и да определи резервни участници.

 

Лица за контакт:

 

• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152

• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ И РЕЗЕРВАТА В ГРУПА 2-СО-АН-Ю-Г2 (Начало: 1.10.2019 г.)

 

 

=================================================================================================================

 

  

24.06.2019

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), публикуваме списък на участниците по езици и нива в електронно дистанционно обучение без присъствена форма през 2019 г. на база заявен и потвърден интерес:

 

УЧАСТНИЦИ В ДИСТАНЦИОННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 2019 Г.  (Последна промяна: 25.11.19 г., 12,00 ч)

 

Участниците ще получат имейл от изпълнителя  Езиков център „Берлиц София” с допълнителна информация за последващите стъпки.

 

Важни допълнителни документи:

  

Насоки eBerlitz – английски език

 

Насоки eBerlitz – френски език

 

 

=================================================================================================================

 

 21.06.2019

 

Актуален списък на базите, началните часове и преподавателите по групи в чуждоезиково обучение през 2019 г., както и инструкции за достъп до електронната платформа на “Училища Европа” (Последна промяна: 28.10.19 г., 17,00 ч)

 

 

=================================================================================================================

 

 

18.06.2019

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), публикуваме списък на участниците по групи в присъствени чуждоезикови курсове през 2019 г. на база заявен и потвърден интерес:

 

УЧАСТНИЦИ В ПРИСЪСТВЕНИ ЧУЖДОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ 2019 Г.  (Последна промяна: 25.10.19 г., 14,30 ч)

 

ВАЖНО: Все още има 24 свободни места в групите по градове, публикувани в списъка. Желаещите могат да се свържат с екпертите по дейността по-долу най-късно до петък, 21 юни 2019 г., 17,00 часа.

 

Лица за контакт:

 

• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152

• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

 

=================================================================================================================

 

  

12.06.2019

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Във връзка с удължаване периода на изпълнение на проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” имаме удоволствието да Ви предложим възможност да се включите в обучения по английски и френски език в присъствена и дистанционна форма:

 

• Присъствени обучения по английски и френски език с изпълнител „ЦЕБО-99” ООД – „Училища ЕВРОПА”;

 

• Електронни дистанционни обучения по английски и френски език без присъствена част с изпълнител „Европейски център за образование и технологии” ЕООД – Езиков център „Берлиц София”. 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

Списъците на класираните кандидати са съставени на база заявен интерес към продължаване на обучението в рамките на проекта от проведена през м. януари анкета до всички успешно завършили участници в курсовете през 2018 г. Класираните в продължаващите чуждоезикови обучения не полагат входящ тест и директно започват обучение в следващо ниво. 

 

Присъственото обучение е насочено основно към курсове по английски и френски език на ниво С1 и юридическа терминология с цел осигуряване на пълен цикъл обучения за постигане на висока езикова компетентност сред представителите на целевата група. Периодът на обучение е 22 юни – 15 декември 2019 г., като м. август е планирана ваканция за присъствените курсове. Присъственото обучение по места ще започне при окончателно формиране на групите от изпълнителя „ЦЕБО 99“ ООД и уведомяване на участниците. 

 

Срокът на електронното дистанционно обучение започва да тече от първото влизане на участника в системата и е с продължителност от 3 месеца, през които системата може да се ползва до постигане на хорариума от 120 учебни часа. Всеки участник получава индивидуален лиценз за ползване на системата. Издаден лиценз не може да бъде подменян или анулиран. 

 

В случай на отказ от обучение, което вече е започнало, участникът заплаща разходите по обучението на изпълнителя.

 

Поради силно ограничения брой места моля да потвърдите участие не по-късно от 17 юни 2019 г. (понеделник) чрез следната електронна форма:

 

https://forms.gle/x5wyohcXPagyz6Y27

 

За кандидати за обучения по английски и френски език Националният институт на правосъдието ще продължи да организира дейността и да предоставя възможности за повишаване на езиковите компетентности по чужди езици и през следващ период.

 

Лица за контакт:

 

• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152

• Калина Лазарова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.lazarova@nij.bg; тел. 02 9359 158

• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

 

=================================================================================================================

 

  

 

1.10.2018

 

 

УЧАСТНИЦИ И РЕЗЕРВИ В ПРИСЪСТВЕН ЕЗИКОВ КУРС ПО ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ГР. СОФИЯ

 

Националният институт на правосъдието изпълнява проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Във връзка с Дейност 2 на проекта „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” публикуваме списък на участниците и допуснатите резерви на база резултат от входящ тест за група СО-АН-Ю-Г6, гр. София, с начало 2 октомври

 

Участници и резерви

 

  

=================================================================================================================

 

  

14.09.2018

 

 

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРИСЪСТВЕН ЕЗИКОВ КУРС ПО ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ГР. СОФИЯ

 

Националният институт на правосъдието изпълнява проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Във връзка с Дейност 2 на проекта „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” публикуваме списъка с класираните кандидати на база резултат от входящ тест за група СО-АН-Ю-Г6, гр. София, с начало 2 октомври

 

Класирани кандидати

 

Класираните кандидати следва да потвърдят участието си в обучението чрез електронна форма, връзката към която се намира в приложения списък. Попълването на електронната форма отнема не повече от 5 минути.

 

Обърнете внимание, че крайният срок за потвърждаване на участие е 19 септември 2018 г., сряда.

  

Типов договор “ЦЕБО-99” ООД

   

 

=================================================================================================================

 

 

24.07.2018

 

Допълнителна група присъствени обучения по юридическа терминология на английски език

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), поради наличие на 10 свободни места се открива процедура за заявяване на участие за присъствено обучение по юридическа терминология на английски език за София.

 

Информация за обучението:

Начало на присъствените занятия: 2 октомври 2018 г.;

Място на провеждане: гр. София, ул. “Княз Борис I”135, ет. 3;

Дни на провеждане: вторник и четвъртък (по 3 учебни часа на ден);

Хорариум: 36 учебни часа;

Краен срок за заявяване на участие и на полагане на входящ тест: 24,00 ч на 10.09.2018 г.

 

Заявката за участие и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка:

 

https://goo.gl/forms/kdkbekZC1LKSeaaO2

 

Лица за контакт и допълнителна информация:

 

• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152

• Калина Лазарова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.lazarova@nij.bg тел. 02 9359 158

• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 
 
================================================================================================================= 

 

 

28.06.2018

 

Списък на участниците и резервите в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част

 

 

=================================================================================================================

 

 

26.06.2018

 

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ЕЛЕКТРОННИ ДИСТАНЦИОННИ ЧУЖДОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК БЕЗ ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ

 

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проекта “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), публикуваме списъците с класираните кандидати и резервите ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част

 

Класирането е извършено на база резултат от положен входящ езиков тест от изпълнителя по дейността – Езиков център Berlitz Sofia:

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ И ДОПУСНАТИ РЕЗЕРВИ ОТ 26.06.2018

 

 

Класираните участници следва да потвърдят или откажат участието си в обучението чрез електронна форма, връзката към която се намира в публикувания списък. Попълването на електронната форма отнема не повече от 5 минути.

 

Обърнете внимание, че крайният срок за потвърждаване на участие е 27 юни 2018 г., сряда, 17,00 часа.

 

Важни допълнителни документи:

 

Типов договор

 

Насоки eBerlitz – английски език

 

Насоки eBerlitz – френски език

 

 

Лица за контакт и допълнителна информация:

 

• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152

• Калина Лазарова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.lazarova@nij.bg тел. 02 9359 158

• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

 

=================================================================================================================

 

  

21.06.2018 

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проекта “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), поради наличие на свободни места срокът за заявяване на участие в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част и полагане на входящ тест се удължава до 24 юни 2018 г., неделя, 24,00 часа

 

Заявката за участие и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка:

 

https://goo.gl/forms/ijQYcrI3YhC3TfIr1

 

За допълнителна информация: Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

 

=================================================================================================================

 

 

15.06.2018

 

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ В ЕЛЕКТРОННИ ДИСТАНЦИОННИ ЧУЖДОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК БЕЗ ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ

 

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проекта “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), публикуваме списъците с класираните кандидати и резервите в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част

 

Класирането е извършено на база резултат от положен входящ езиков тест от изпълнителя по дейността – Езиков център Berlitz Sofia:

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ И ДОПУСНАТИ РЕЗЕРВИ 

 

 

Класираните кандидати следва да потвърдят или откажат участието си в обучението чрез електронна форма, връзката към която се намира в публикувания списък. Попълването на електронната форма отнема не повече от 5 минути.

 

Обърнете внимание, че крайният срок за потвърждаване на участие е 20 юни 2018 г., сряда, 24,00 часа.

 

Важни допълнителни документи:

 

Типов договор

 

Насоки eBerlitz – английски език

 

Насоки eBerlitz – френски език

 

 

Лица за контакт и допълнителна информация:

 

• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152

• Калина Лазарова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.lazarova@nij.bg тел. 02 9359 158

• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

 

=================================================================================================================

 

 

 12.06.2018 

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проекта “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), срокът за заявяване на участие в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част и полагане на входящ тест се удължава до 13 юни 2018 г., сряда, 24,00 часа

 

Заявката за участие и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка:

 

https://goo.gl/forms/ijQYcrI3YhC3TfIr1

 

За допълнителна информация: Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

 

=================================================================================================================

 

 

31.05.2018 

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проекта “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), магистрати и съдебни служители ще имат възможност да се включат в следните електронни дистанционни обучения без присъствена част:

 

• Електронни дистанционни общообразователни езикови курсове по английски и френски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;

• Електронни дистанционни общообразователни езикови курсове по английски и френски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа.

 

Продължителността на обучението е 3 месеца.

 

Изпълнител на дейността е Езиков център „Берлиц” – София (www.berlitz.bg).

 

Курсове по юридическа терминология не се предлагат.

 

Класирани участници в присъствените чуждоезикови обучения по проекта нямат право да участват в електронните дистанционни обучения.

 

 

 

ВАЖНО ЗА ОБУЧЕНИЕТО

 

НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: Срокът на обучението започва да тече от първото влизане научастника в системата и се изчерпва след 3 месеца, през които системата може да се ползва до запълване на хорариума от 120 учебни часа.

 

ИНДИВИДУАЛЕН ЛИЦЕНЗ: Всеки участник получава индивидуален лиценз за ползване на системата. Издаден лиценз не може да бъде подменян или анулиран. В случай на отказ от обучение участникът заплаща разходите по обучението на Изпълнителя.

 

ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ: Достъпът до платформата за дистанционно обучение изисква определени хардуерни изисквания и софтуерни настройки, които са подробно разписани по-долу в текста. Молим да се запознаете с цялата предоставената техническа информация, преди да пристъпите към входящия тест.

 

 

 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ

 

РЕГИСТРАЦИИ И ВХОДЯЩ ТЕСТ: Всички кандидати за участие в електронните дистанционни обучения трябва да преминат първоначално през следните стъпки:

 

1. Заявяване на участие в дистанционно чуждоезиково обучение чрез онлайн формуляра на НИП – необходимо време около 10 минути;

2. Регистриране на уебсайта на Изпълнителя (Езиков център “Берлиц” – София) – необходимо време около 5 минути;

3. Полагане на онлайн входящ тест по английски или френски език, определящ езикови компетентности на нива от В1 до С1 съгласно Общата европейска референтна езикова рамка – необходимо време около 35 минути.

 

Всеки кандидат за чуждоезиков курс има право на един опит за входящо тестуване. Всеки следващ нерегламентиран опит ще се счита за невалиден. Молим да не прекъсвате входящия тест, след като го започнете.

 

Входящият тест засяга умението “Слушане с разбиране”, което налага осигуряването на компютърно устройство с достъп до интернет, което качествено възпроизвежда аудио. Използването на слушалки е препоръчително!

 

Кандидатите, които вече са завършили присъствено обучение по предходни проекти по ОПАК по английски и френски език на нивo B2, ще имат възможност да се включат в дистанционни езикови курсове, покриващи ниво С1, като също ще преминават входящ тест на платформата за дистанционно обучение с цел профилиране.

 

Няма да бъдат допускани участници, преминали същото или по-високо ниво на обучение по предходните проекти, изпълнявани от Националния институт на правосъдието.

 

Заявката за участие и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка, като ще се приемат и обработват заявки и тестове най-късно до 8 юни 2018 г., петък, 17,30 ч. (важи клеймото за време):

 

 

https://goo.gl/forms/ijQYcrI3YhC3TfIr1

 

 

Класирането на кандидатите ще се извършва автоматично от платформата за дистанционно обучение, управлявана от централата на дружеството изпълнител по утвърдена международна методика за чуждоезиково обучение.

 

При започване на курсовете всички потвърдили участие следва да направят и т.н. онлайн езиков одит, чрез който изкуственият интелект на системата ще адаптира нивото на курса и учебните материали според личните нужди и цели на всеки един обучаващ се съобразно езиковия му профил.

 

Всички потвърдили участие в чуждоезиковите обучения ще сключат индивидуални договори с дружеството изпълнител „Европейски център за образование и технологии” (Езиков център „Берлиц” – София).

 

 

 

 

ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

 

CyberTeachers е иновативна платформа за предоставяне на персонализирани онлайн езикови курсове според нивото, професията и нуждите на всеки един обучаващ се. Нейните предимства са:

 

Лесна за използване – платформата е достъпна от всяко едно място, 24 часа на ден, 7 дена в седмицата през компютър, таблет и мобилен телефон;

 

С професионална насоченост – съдържанието е адаптирано за 218 различни работни позиции от 20 професионални сфери (адаптацията се извършва автоматично чрез т.нар. онлайн езиков одит);

 

Висока ефективност – разнообразие от учебни активности за бърз и дълготраен напредък;

 

CyberTeachers LIVE – премиум версия на онлайн обучението в комбинация от консултации на живо и занятия във „виртуална класна стая” за допълнителна практика на разговорните умени.

 

CyberTeachers LIVE включва:

 

E-lessons / е-уроци – достъпни по всяко време, което е удобно на участника. Уроците включват и разнообразие от онлайн упражнения за граматика, речников запас и слушане с разбиране.

 

Flash lessons / бързи уроци – кратки уроци и задачи изпращани ежедневно (от понеделник до петък) на мейла на всеки участник. Упражненията са с цел бърза практика на важни граматически правила, идиоми и избягване на чести грешки.

 

My Resources – запас от допълнителни онлайн упражнения за упражняване на произношение, граматика, речников запас, работа с интересни реални статии от медии, други активности. Упражненията са разделени на три етапа: Learn – Practice – Apply (Учене – Практика – Активно прилагане).

 

Language Tools – допълнителни езикови активности – като автоматизиран асистент за помощ при задачи за писане и четене с разбиране, (пр. уговаряне на срещи, подготовка на презентации, изготвяне на договори и др.), над 600 различни ситуационни карти и ролеви игри за допълнителна практика, мини тестове (кратък преговор за измерване на напредъка).

 

CyberTeachers App – безплатна допълнителна мобилна апликация с достъп до разнообразни упражнения за граматика, речников запас, слушане с разбиране. Времето, отделено за упражнения през мобилното приложение, е част от общото време, отчитано за работа със CyberTeachers.

 

Live Coaching – всеки обучаващ се има достъп до преподавател за бърз въпрос или съвет по отношение на учебното съдържание и използване на платформата.

 

Live Tutoring – всеки участник има достъп до групови сесии с преподавател (в група до 8 участника), по време на които се развива умението за уверена устна комуникация на всеки участник

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

 

• Компютър с интернет връзка (минимум 512 kbits международен трансфер)

• Процесор със скорост минимум 1.5 GHz

• Резолюция на монитора минимум 1024 х 768

• Операционна система: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS Х 10.4 или по-нова

&bull

Skip to content