В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на...
        В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на...
        В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на...
    На 11 ноември 2016 година между НИП и ръководителя на УО на ОПДУ...