12.07.2019 г.

 

"Въведение в работата на администрацията на Прокуратурата на РБ"

Дата на провеждане:  15 - 16.10.2019

Място на провеждане:  София

Аудитория: съдебни служители от администрацията на ПРБ със стаж до 1 година

За контакт: Анна Гергова - тел. 02 9359 179; a.gergova@nij.bg;

Учебен план - Класиране - Практическа информация - Списък на участниците

 

"Гражданско деловодство"

Дата на провеждане:  29 - 30.10.2019

Място на провеждане:  Пловдив

Аудитория: съдебни служители от съдилищата от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони

За контакт: Лилия Димитрова-Зарева - тел. 02 9359 142, 0886 845 805; l.zareva@nij.bg;

Учебен план - Класиране - Практическа информация - Списък на участниците

 

"Документооборот и деловодна дейност в Прокуратурата на РБ"

Дата на провеждане:  5 - 6.11.2019

Място на провеждане: Пловдив

Аудитория: съдебни служители от прокуратурите от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони

За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;

Учебен план - Класиране - Практическа информация - Списък на участниците

 

"Етично поведение на съдебния служител"

Дата на провеждане:  12 -13.11.2019

Място на провеждане: Велико Търново

Аудитория: съдебни служители от съдилищата от Варненски, Великотърновски и Софийски апелативни райони

За контакт: Боряна Урманова-Григорова  - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg;

Учебен план - Класиране Практическа информация Списък на участниците

 

"Наказателно деловодство"

Дата на провеждане:  12 -13.11.2019

Място на провеждане: Пловдив, х-л "Санкт Петербург", зала "Добруджа"

Аудитория: съдебни служители от съдилищата от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони

За контакт: Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; v.tourmakov@nij.bg;

Учебен план - Класиране - Практическа информация - Списък на участниците

 

 


5.03.2019 г.

 

"Прилагане на защитата на личните данни. Закон за достъп до обществена информация в съдебната система" (АВСС, ИВСС, АГП, ВКС, ВАС и НИП)

Дата на провеждане:  2 - 3.04.2019

Място на провеждане:  Пловдив, х-л "Империал"

Аудитория: съдебни служители от АВСС, ИВСС, АГП, ВКС, ВАС и НИП

За контакт: Боряна Урманова-Григорова  - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg;

Учебен план - Класиране - Практическа информация - Списък на участниците

 

"Административно обслужване на граждани в Прокуратурата на Република България"

Дата на провеждане:  9 - 10.04.2019

Място на провеждане: София, х-л "Централ Хотел София", зала "Средец"

Аудитория: съдебни служители от прокуратурите в Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони

За контакт: Лилия Димитрова-Зарева - тел. 02 9359 142, 0886 845 805; l.zareva@nij.bg

Учебен план - Класиране - Практическа информация - Списък на участниците

 

"Управление на съдебната администрация в Прокуратурата на Република България"

Дата на провеждане:  16 - 17.04.2019

Място на провеждане: Велико Търново, х-л "Премиер"

Аудитория: съдебни служители на ръководни длъжности от прокуратурите от Софийски, Великотърновски и Варненски апелативни райони

За контакт:  Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;

Учебен план

Skip to content