Туининг проект BG02/IB/JH/03 “Подобряване на административното правосъдие с оглед борбата срещу корупцията” бе насочен към осигуряване пряко съдействие на българската изпълнителна и съдебна власт при изготвянето на Административно-процесуален кодекс. Пратньори бяха Министерството на правосъдието и Върховния административен съд и административните власти на Федерална Република Германия, представлявани от Федералното Министерство на правосъдието.

Skip to content