Обучението на магистратите по европейско право бе доразвито по хоризонталния проект за обучение на съдии по европейско право на Европейския институт за публична администрация (2001-2002). Подготвени бяха наръчник за обучение и група от български магистрати, която да осъществява обучение посредством обсъждане и решаване на конкретни казуси от практиката на Съда на Европейските общности в Люксембург. От 2003 г. обученията “Съдебна практика на Съда на Европейските общности” са включени в учебната програма на НИП за текущото обучение на магистрати.

Skip to content