Хоризонталният проект “Укрепване върховенство на закона” (2001 – 2003), съвместно с Холандския център за международно правно сътрудничество и Министерството на правосъдието включи обучение на български магистрати по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Skip to content