Туининг проекти BG03/IB/JH/01-А и 01-В по ФАР проект “Реформа на гражданското и наказателното производство” (2004-2006) с партньори: Центъра за правна компетентност в Източна Европа и Централна Азия, Австрия (CLC)  и Генералния съвет на съдебната власт на Кралство Испания имаха за цел да съдействат за реформата на гражданския и наказателен процес, с подкрепата на Австрия (граждански процес) и Испания (наказателен процес).

Skip to content