Туининг проект BG/2004/IB/JH//01 “Усъвършенстване на гражданския и наказателния процес” се осъществява съвместно от Министерството на правосъдието на България и Центъра за правна компетентност в Източна Европа и Централна Азия, Австрия. Този  проект е продължение на работата по проекта ФАР от 2003, свързан с реформата на гражданския и наказателен процес. Основната цел е развитието на европейски стандарти в правораздаването, които да допринесат в процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз чрез осигуряване на бързи и ефективни съдебни процедури, чрез въвеждането на реформа в гражданския и наказателен процес, подобряване на съдебното изпълнение и подкрепа на достъпа до правосъдие чрез развиване института на безплатната правна помощ.

Skip to content